Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Przedszkole Miejskie Nr 6

Ramowy rozkład dnia

Ramowy Rozkład Dnia w grupie dzieci 4 – letnich

 

7.00 – 8.20      Zabawy w kącikach zainteresowań, praca z zespołem dzieci lub indywidualna,            

                            praca z dzieckiem zdolnym, czynności porządkowe, zestawy zabaw porannych,

                            schodzenie  się dzieci, czynności opiekuńcze, zabawy swobodne, tworzenie okazji do 

                            wymiany informacji, rozmowy indywidualne z dziećmi, dyskutowanie, zabawy

                            ruchowe, kontakty z rodzicami.

8.20 – 8.30      Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne, czynności samoobsługowe,

                            pełnienie dyżurów, śniadanie – wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie     

                            nawyków higieniczno – kulturalnych.

8.30 – 9.00      Śniadanie, czynności higieniczne.

9.00 – 9.45      Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową, zajęcia i

                            zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu według wygranego     

                            programu wychowania przedszkolnego.

9.45 – 10.00    Gry i zabawy ruchowe

10.00 – 10.30  Zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową, zajęcia i zabawy edukacyjne,

                             zajęcia dydaktyczne różnego typu według wygranego programu wychowania 

                             przedszkolnego.

10.30 - 11.45 Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy 

                             organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki,

                             przebywanie w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, zajęcia   

                             sportowe, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze; tworzenie okazji do  

                             obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowanie zabaw   

                             badawczych, konstrukcyjno – technicznych, wspieranie działań twórczych poprzez

                             kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą, zabawy dowolne, rozmowy indywidualne.

11.45 – 12.00  Przygotowanie do obiadu. Czynności porządkowo – higieniczne.

12.00 – 12.20  Obiad

12.20 – 12.35  Odpoczynek poobiedni, kwadrans na bajkę, słuchanie muzyki.

12.35 – 13.30  Zabawy dowolne w sali lub na powietrzu, spacery, ćwiczenia utrwalające

                             wiadomości z zajęć edukacyjnych, zajęcia wyrównawcze, wspieranie rozwoju dzieci  

                             poprzez: zabawy dydaktyczne, ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe, itp.  

                             zabawy  ruchowe, zabawy konstrukcyjne, zabawy rozwijające percepcję wzrokową,   

                             słuchową, zabawy kołowe, rysowanie.

13.15 – 13.30  Język angielski – poniedziałki i środy.

13.30 – 13.45  Religia – poniedziałki i środy.

13.30 – 14.00  Czynności samoobsługowe i porządkowe przygotowujące do podwieczorku.

14.00 – 14.15  Podwieczorek.

14.15 – 15.00  Zabawy i gry dydaktyczne stolikowe, ćwiczenia słownikowe, praca

                            wyrównawcza, indywidualna, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w   

                            małych zespołach, prace porządkowe, tworzenie sytuacji rozwijających  

                            indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci, rozmowy indywidualne,  

                            rozchodzenie się dzieci.

 

Zegar

Pogoda

Imieniny

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Grudzień 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA